ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τσομπανίδης Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μπουτζη Σταυρούλα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Καζακίδου Αγγελική

ΤΑΜΙΑΣ:

Τσομπανίδου Μαρία

ΜΕΛΟΣ:

Σίσκος Αναστάσιος

ΜΕΛΟΣ:

Αρικίδου Τερέζα-Μαρί

ΜΕΛΟΣ:

Μαλασίδου Μαρία